Sweet Letter

Sweet letter

Driemaandelijks tijdschrift – 34st jaargang lente 2017


Beste vriendinnen en vrienden: de Superior Dance Band  probeert voortdurend  afwisseling te brengen.   Herinner u het oudejaarsconcert met zang van  Inge en dans door Catherine en Freddy.

In februari  hadden wij onaangekondigde gastoptredens van  zangeres Miss Elise en Jos de Brouwer op saxofoon.

En we gaan door………………  Varieté  à la Française

Eerstvolgend concert

Zeker de moeite, en weer iets anders,  zal het optreden zijn  van zondag 26  maart,  het gewone optreden  op het einde van de maand in de Mozaïek.  Dan speelt  de Superior Band met niemand minder dan ons aller Koen  De Cauter op gitaar.

Voor de weinigen die het nog niet weten,  Koen  is een virtuoos muzikant die naast gitaar ook klarinet en saxofoon speelt.  Zijn repertoire gaat van klassieke jazz, over jazz manouche, tot Frans chanson. Daarnaast is hij nog een begenadigd zanger.

Extra optreden

Op 2 april tappen wij uit een gans ander vaatje met  het programma: Inge zingt Ella.  Inge Tytgat,  die schitterend zong op het oudejaarsconcert,  gaat nu een selectie zingen uit het repertoire van Ella Fitzgerald.    Ella Fitzgerald behoort tot het select kransje van de  “jazz superstars.”  Zij kon met veel swing en woordeloze “scat vocal”  gewone liedjes omtoveren tot pareltjes.”  En wie kent er haar versie van “Mister Paganini” niet!

Dit eenmalig optreden gaat door bij Francine in de Heerlijkheid – Zeger van Heulestraat 51-53 te Heule op zondag 2 april, en start om 18.00 uur.

Inkom €5. Enkel via voorafgaande reservatie bij Francine !!!!  (tel: 056/359844 of mail francinedendievel@skynet.be )

Vooruitblik op komende maanden

 • Het maandelijks optreden van april gaat niet door op zondag 30 april, maar wel op vrijdag 28 april in de Mozaïek. Dit optreden kadert in het Muziekfestival op Overleie  “Lokale Helden
 • Zondag 28 mei: voorlopig een ‘gewoon’ concert
 • Met Sinksen wordt het  heraangelegde  Amandsplein plechtig geopend.  Natuurlijk is de Superior Dance Band van de partij, en weer met een bijzondere gast.  Wij geven elkander rendez-vous op zondag  4 juni, start om 11 uur op het plein. Onze speciale gast die dag is niemand minder dan de vrolijke banjoist van Les Haricots Rouges,   Norbert Congréga.  De Haricots Rouges bestaan al een eeuwigheid maar zijn nog altijd de meest dynamische jazzband van Frankrijk, en dat  is in grote mate de verdienste van Congréga, of RORO voor de vrienden.
 • Zondag 25 juni : gewoon concert
 • Juli en augustus gaan we met verlof – woensdag 23 augustus: jaarlijks concert in Wenduine
 • Zondagen 24 september/ 29 oktober : gewoon concert
 • Om wat verder in de toekomst te kijken, en om in de Franse sfeer te blijven, kunnen wij nu reeds melden dat voor het maandelijks optreden van november twee  Franse vrienden komen die wij altijd graag terug zien, nml.  trompetist  Patrick Artero  en klarinetist  Boss Queraud.  
 • Zondag 17 december : laatste concert van 2017

Belangrijke info

 • Denk er aan om bij je eerstvolgende bezoek je betaalde lidkaart af te halen.
 • Graag een seintje als je adres of mailadres verandert.
 • Lid worden kan nog altijd door storting van €20 per persoon op rekening BE78 2850 4482 9486 van Superior Jazz Club met mededeling :lidgeld 2017 en volledige naam van alle personen waarvoor de lidkaart geldig is.
 • Brandveiligheid Mozaïek. Jullie hebben al gemerkt dat er een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd zodat de nooduitgang makkelijker bereikbaar is. Bovendien moet het aantal zitplaatsen beperkt worden: er worden geen tafels meer bijgezet, enkel stoelen.  We komen allemaal met hetzelfde doel: naar muziek luisteren – deel dus je tafel met mensen die later aankomen.  Let wel: het heeft geen zin om vroeger te komen (tenzij je graag in de massa staat te wachten):  de deuren gaan pas om 18.30 uur open.
 • Parkeren in de omgeving van de club is soms wat moeilijk. Bijkomende optie is de nieuwe ondergrondse parking op Buda: doorrijden aan Mozaïek en over de brug direct links rijden. De parking is wel betalend en dat kan enkel met bankkaart.
 • We danken uiteraard nog steeds onze sponsors. Zonder hen zou de inkomprijs sterk de hoogte ingaan.
 • We danken ook de vele vrijwilligers van Mozaïek voor hun inzet.