Sweet Letter

Sweet letter

Driemaandelijks tijdschrift

Najaar 2023


Beste jazzvrienden

De vakantie is reeds een herinnering geworden, de zomer loopt op zijn einde dus is het hoog tijd om het nieuwe seizoen van onze jazzclub op gang te schieten.

 

Start van het nieuwe werkjaar

De mooie nazomer heeft ons wat in slaap gewiegd en de mailing komt een beetje laat. Hiervoor onze verontschuldiging.

Maar geen nood:

We verwachten jullie op zondag 24 september 2023.

Dat is meteen het eerste concert van het werkjaar 2023-2024

We heten jullie nog altijd welkom in de grote zaal van VC Mozaïek- Overleiestraat 15A – Kortrijk.

We starten traditiegetrouw om 19.00 uur (deuren open 18.20u ) en eindigen rond 22.00 uur.

 

Daar hadden jullie wellicht nog niet aan gedacht:

Wie herinnert zich nog eind januari 2008? Het eerste optreden in VC Mozaïek.

En wie kan tellen komt uit op 15 jaar samenwerking met Erik, Filiep en het ganse team vrijwilligers die telkens weer zorgen voor het klaarzetten van de zaal, voor spijs en drank en voor de opruim achteraf. Nogmaals een dikke merci !!!!!

Maar dat betekent ook dat het misschien tijd is om dat te vieren . Wordt vervolgd…….

 

Betaling lidgeld en lidkaarten

De start van een nieuw werkjaar betekent ook vernieuwen van jullie lidkaart.

Wie regelmatig op de optredens aanwezig is kan een lidkaart kopen voor de prijs van € 25 per persoon. De lidkaart staat op naam.

Met deze lidkaart kan je gratis binnen op alle concerten van het werkjaar en ontvang je nieuws over de club via Sweet Letter (per mail of per post)

Wie geen lid wenst te worden of wie slechts sporadisch aanwezig is betaalt € 5 per concert.

Betaal je lidgeld liefst per overschrijving op het nummer BE78 2850 4482 9486 van Superior Jazz Club en noteer bij de betaling de volledige naam (voornaam en familienaam) van ALLE personen voor wie de lidkaart zal gelden. (maakt de administratie een stuk makkelijker – waarvoor dank)

Het blijft uiteraard ook mogelijk om je lid te maken door betaling aan de inkombalie.

 

Sweet letter

Nieuws over onze jazzclub krijgen leden via onze nieuwsbrief Sweet Letter.

Deze verschijnt ook op de website van de Superior Dance Band.

Dringende oproep: wie nu nog een papieren versie per post krijgt maar ook beschikt over een mailadres, gelieve dat mailadres door te geven want dat gaat veel sneller dan via de post.

Denk er ook aan om wijzigingen in jullie mailadres door te geven.

Belangrijke tip: Raadpleeg regelmatig de website van de Superior Dance Band of de facebookpagina . Dringende berichten of laattijdige wijzigingen worden via deze weg gecommuniceerd.

 

Voorziene concerten tot eind 2023

Zondagen 24 september, 29 oktober en 3 december. Programma voor 2024 volgt.

 

Geheugensteuntje

Jullie hebben als nieuwjaarsgeschenk een klepper gekregen. Denk er aan om hem mee te brengen naar het concert. En denk aan de wedstrijd voor de mooiste versiering!

 

Speciaal dankwoord

De werking van onze jazzclub wordt mede mogelijk gemaakt door de milde bijdrage van sponsors.

Wij danken speciaal Hogeschool HOWEST en wensen hen een fantastisch nieuw academiejaar toe.

howest