Sweet Letter

Sweet letter

Driemaandelijks tijdschrift

januari 2023


Beste jazzvrienden

De leden van de Superior Dance Band en alle medewerkers van de Superior Jazz Club bieden jullie hun allerbeste wensen aan voor het nieuwe jaar:

een goede gezondheid, veel geluk bij alles wat je wil realiseren, warme contacten met familie en vrienden en veel muzikaal plezier tijdens onze concerten.

 

Zondag 29 januari 2023   19.00 uur in grote zaal VC Mozaïek

Ons traditioneel nieuwjaarsconcert .

Omdat we zo blij zijn dat jullie na corona massaal de weg terug gevonden hebben naar onze concerten bieden we jullie graag opnieuw een glaasje bubbels aan om te klinken op het nieuwe jaar.

Jullie mogen nog steeds verzoeknummers aanvragen : we proberen die in de mate van het mogelijke in te passen in de programmatie. Stuur een mailtje of geef een briefje af tijdens de concerten.

We zijn ook nog altijd op zoek naar een oplossing voor de steeds groter wordende parkeerproblemen.

 

Maar……..Dit concert is niet het eerste concert dat we jullie aanbieden. We hebben jullie hulp nodig voor het volgende  :

 

Zondag 15 januari 2023 :  BENEFIETCONCERT voor en met An Maeyaert.

De meesten onder jullie kennen An , dochter van onze bassist Rudi.

an

Zij woont en werkt in  Argentinië en doet daar ook vrijwilligerswerk voor de straatkinderen in haar stad.

An is ook muzikante .  Zij zal met plezier dwarsfluit meespelen met de Superior Dance Band  net zoals in 2020, het laatste concert vòòr corona.

Twee jaar geleden heeft An , mede dank zij jullie steun, een project kunnen opstarten: een bibliotheek waar kinderen die het moeilijk hebben terecht kunnen , niet alleen om boeken te ontlenen maar ook voor vele andere activiteiten. Zij stuurt regelmatig bericht over de werking van haar project , jullie kunnen een stukje meelezen.

logo-an

Hierbij, zoals beloofd, de laatste nieuwtjes van de kinderbibliotheek die jullie steunen in Argentinië. 

 Na een deugddoende zomervakantie is ons team weer volop in actie geschoten. De boeken werden afgestoft, de kussens opgeschud en de nieuwe aanwinsten vervoegden onze bibliotheek.

Tijdens onze startvergadering maakten we werk van een jaarlijkse planning, met daarin één centrale doelstelling: ervoor zorgen dat álle kinderen van het dorp de weg vinden naar onze bib. 

 Daarom organiseerden we, naast de vaste openingsuren van de leeszaal, enkele nieuwe activiteiten tijdens de weekends: familie-speelnamiddagen in de tuin van de bib, en jeugdcinema op zondagavond. De toeloop was groot, en vele kinderen stapten voor het eerst over onze drempel.

 Achter de schermen waren we ook druk bezig: we deden een grote aankoop van jeugdboeken met genderperspectief, en begonnen met de digitalisering van ons boekenbestand. Ook maakten we afspraken met de plaatselijke lagere school, om het alfabetiseringsproces van de kinderen te steunen. 

 Je ziet het: we zijn weer volop in actie, en de boeken circuleren weer door ons dorp. Ons team jonge leesanimatoren sloeg ook heel enthousiast de handen uit de mouwen. En er staan nog veel boeiende activiteiten gepland op onze kalender. 

 Al dit moois is mogelijk dankzij de collectieve inspanningen van veel plaatselijke vrijwilligers, en ook dankzij jullie financiële steun.  

fotoan

Wij willen An ook dit jaar financieel steunen en rekenen op  jullie talrijke aanwezigheid.  Nodig gerust familie en vrienden uit.

Het concert gebeurt in samenwerking met Francine Dendievel  en vindt plaats bij haar in de zaal van De Heerlijkheid, Zeger van Heulestraat 60 in Heule  (vlak bij het oude treinstation van Heule).

!!!!!!!!!  We starten om 18.00 uur. !!!!!!!!!

De inkomprijs bedraagt €10 per persoon en gaat integraal naar An als steun voor haar bibliotheek.           

 

Voor de organisatie:  graag een seintje als je aanwezig zal zijn. Dat kan via een mailtje jazz@superiordanceband.be  of via facebook of via telefoon of sms bij Kristien  0477511451.

Wie niet aanwezig kan zijn op het benefietconcert maar toch An wil steunen:   je kan een duit in het zakje doen op rekeningnummer van An BE62 0013 0768 2561 met vermelding SJC  kinderbibliotheek. Waarvoor zeer veel dank.

Data concerten 2023

26 februari – 26 maart – 30 april –4 juni (week opgeschoven omwille van Sinksenfeesten)  – 2 juli  – 24 september – 29 oktober –  3 december.

 

Hartelijk dank

Dank aan het team van VC Mozaiëk voor het vele werk.

Dank aan Hogeschool Howest voor de milde sponsoring.

Dank aan jullie voor de trouwe aanwezigheid.

mozaiek howest